Previous slide
Next slide

CANALS DE CERÀMICA: IDEAL PER CASA RÚSTICA O MASIA, AMB DIFERENTS COLORS I ACABATS

OBRES REALITZADES AMB CANALS DE CERÀMICA

TIPUS DE CANALS CERÀMICS

Canal amb ala

De canal amb ala hi ha dos models, ala dreta per dirigir l’aigua a la dreta i el model d’ala esquerra per repartir l’aigua a l’esquerra. L’ala es col·loca sota la teula. Per poder col·locar aquest tipus de canal el teulat ha d’estar en construcció.

Canal sense ala

La canal sense ala és el model de quan la mateixa peça serveix per dirigir l’aigua a dreta i esquerra. Es pot col·locar amb els teulats totalment acabats i es col·loca amb els seus ganxos corresponents.

Canal amb broc

És la mateixa canal amb ala i sense ala, amb les mateixes funcions, però té el forat per poder sortir l’aigua. Té l’opció de tapar o no tapar el final.

ELEMENTS DE COL.LOCACIÓ

Embut

És una ampliació per quan el forat és petit.

Colze

Pot ser a 90º o 45º. És per fer desviacions manualment.

Tub

Hi ha dos models, el tub mascle i el tub femella. Tenim diferents mides i colors.

Desviació

És una peça que es fa segons mida de les cornises.

Tortugada

És igual que la canal, la diferència està en el fet que la teula ha d’entrar dins de l’ala.
TORTUGADA
COL·LOCACIÓ
ARTESANAL
DESVIACIÓ

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM!